Hjörtur Georg Gislason

Med doktor kirurgi. Chefskirurg

Sedan 10 år tillbaka arbetar han enbart med överviktskirurgi och har utfört över 4 000 laparoskopiskt. Hjörtur har publicerat ett flertal vetenskapliga artiklar inom området.

Till toppen av sidan