Jan Hedner

Specialist i internmedicin och lungsjukdomar

Professor i lungmedicin.

Jan arbetar på Sömnmottagningen vid Aleris Specialistvård Arkivgatan i Göteborg och har lång erfarenhet av utredningar av olika varianter av sömnstörningar som exempelvis sömnapnésyndrom. 

Till toppen av sidan