Joachim Bauer

Specialist i allmänmedicin och psykiatri

Joachim Bauer

Behandlingsområden

Försäkringsmottagning

Joachim Bauer är specialist i allmänmedicin sedan 1996 och i allmän psykiatri sedan 1993. Han arbetar på försäkringsmottagningen med huvudsakligt fokus på allmänmedicinska frågeställningar, men tar även emot patienter för psykiatrisk bedömning och behandling. Han har även flera års erfarenhet av företagshälsovård där rehabilitering av arbetsrelaterade stresstillstånd är vanligt förekommande.

En stor del av en allmänläkares kliniska vardag avhandlar konsultationer som rör sig i gränslandet mellan somatik och psykiatri och det är ofta svårt att sortera in patientens problemställning i rent biomedicinska begreppskategorier. Därför är en medicinsk helhetssyn viktig i mötet med den enskilda individen. Mitt humanistiska grundintresse och mina kunskaper och erfarenheter inom alllmänmedicin och psykiatri hjälper mig att upprätthålla denna helhetssyn i mitt arbete som läkare.

Till toppen av sidan