Johan Sparre

Behandlingsområden

Öppenvård för unga

Ungdomscoach Aleris Målet

072-212 59 90
johan.sparre@aleris.se 

Johan Sparre arbetar sedan 2012 som ungdomscoach på Aleris Målet i Malmö. Som coach träffar han unga vuxna som hamnat i svårigheter på grund av psykosociala påfrestningar, psykisk ohälsa, våld, kriminalitet och med ungdomar som ensamma flytt till Sverige från ett annat land som behöver stöd. Som coach arbetar han med att stötta ungdomar i våra lägenheter eller i öppenvård.

Innan Johan kom till Aleris arbetade han under en längre tid inom rättspsykiatrin och har även erfarenhet från akutpsykiatrin och som boendestödjare inom socialtjänsten.
Sin utbildning har han inom vård och omsorg med inriktning mot psykiatri.

"Det är viktigt för mig att möta ungdomen där den befinner sig och utgå från grundtanken att alla duger. Att vi tillsammans skapar en relation som vi sen bygger vidare på mot en positiv förändring".

Till toppen av sidan