Jonas Andersson

Ungdomscoach Aleris Målet

072-743 63 56
jonas.andersson@aleris.se

Jonas Andersson har arbetat i öppenvård med ungdomar och unga vuxna i ett flertal år och arbetar sedan 2011 på Aleris Målet i Norrköping. Jonas är beteendevetare med en steg 1 utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT).

På Målet arbetar Jonas med traditionell öppenvård men har även vid behov samtalsbehandling med KBT-inriktning med ungdomar. All samtalsbehandling sker under handledning av legitimerad psykoterapeut.

Under sin tid på Målet har Jonas även arbetat på en behandlingspedagogutbildning som lärare. Det är en yrkeshögskoleutbildning som drivs av Tranås utbildningscentrum (TUC) och där Aleris Målet är med i ledningsgruppen för utbildningen. Jonas har undervisat på utbildningen i behandlingsmetoder och i utvecklingspsykologi.

Jonas tror på utbildning och att hela tiden utmana sig själv och sin kompetens för att kunna göra ett bra jobb och känna stimulans i det man gör.

Till toppen av sidan