Josefin Nilsson

Verksamhetschef

Josefin Nilsson

Verksamhetsområde

Äldreboende

Josefin Nilsson är verksamhetschef på Stiglötsgatans äldreboende i Linköping.

Kontakt

Dagtid: 013-26 33 76, 070-080 86 02
josefin.nilsson@aleris.se

Josefin Nilsson har studerat till socionom och arbetar sedan augusti 2014 som verksamhetschef på Stiglötsgatans äldreboende. Hon har tidigare erfarenhet från arbete på socialtjänsten samt från arbetsledning inom äldreomsorgen (hemtjänst, servicehus, demensboende samt korttidsboende). Josefin sätter ett högt värde på värderings- och kvalitetsarbete och vill sätta brukarens bästa i centrum. Hon tycker om utmaningarna arbetet inom äldreomsorgen innebär och ser dess utvecklingspotential. Att ha engagerade och drivna medarbetare och nöjda brukare och anhöriga är hennes mål.

"Att få arbeta som verksamhetschef inom äldreomsorgen ser jag som ett viktigt förtroendeuppdrag. Jag brinner för äldreomsorgen och tror att man med små medel och tillsammans med andra kan göra stor skillnad. För mig är det viktigt att se varje individ, ta fram varje persons potential, ta tillvara på våra olikheter och skapa delaktighet och inflytande. Det är viktigt att skapa och stärka ett klimat där våra olika kompetenser och förmågor tas tillvara, oavsett om du bor eller arbetar här eller om du på annat sätt har anknytning till Stiglötsgatan. Alla behövs."

Till toppen av sidan