Karin Lagerbielke

Regionchef

Behandlingsområden

Äldreboende

Regionchef Aleris Äldreboende, Region Stockholm/Norr

Karin har många års erfarenhet från privat äldreomsorg där hon arbetat som verksamhetschef, regional verksamhetschef, anbudsansvarig och numera som regionchef för Aleris Äldreboenden, region Stockholm/Norr. I Karins region finns 15 äldreboenden – som drivs i egen regi eller på entreprenadavtal. 

Karin, bland annat med examen som sjukgymnast från Hälsouniversitetet i Linköping, vurmar för en meningsfullhet i det dagliga livet för de som bor på våra äldreboende. Hon anser att konkurrens gynnar kvalitetsutvecklingen och diskuterar gärna upphandling och hur vi, Aleris, kan hjälpa kommuner att utveckla morgondagens bästa äldreomsorg.

Kontakt:

+46 (0)8 123 190 63
+46 (0)70 00 21 988
karin.lagerbielke@aleris.se

Till toppen av sidan