Katrin Rova

Verksamhetschef

Katrin Rova är verksamhetschef på Aleris Båthöjden Plaza i Nacka tillsammans med Sölvi Solberg.

Kontakt

0734-36 79 47
katrin.rova@aleris.se

Katrin Rova är utbildad arbetsterapeut. Innan Katrin kom till Aleris arbetade hon med rehabilitering av framförallt olika typer av neurologiska skador och sjukdomar som stroke, MS och ryggmärgsskador i både öppenvård och slutenvård.

Katrin anser att mötet med kunden är det centrala i vårt arbete, att varje kund känner sig sedd, hörd och respekterad.

"I och med min bakgrund som arbetsterapeut vill jag alltid se till det friska och bevara de förmågor som kunden har för att sedan stötta där förmågorna inte räcker till".

Till toppen av sidan