Kjell Gullhav

Verksamhetschef

Kjell Gullhav

Verksamhetsområde

Behandlingshem

Kjell Gullhav är verksamhetschef på Gylleby behandlingshem i Sunne.

Kontakt

0565-102 32, 070-301 25 97
kjell.gullhav@aleris.se

Kjell är utbildad specialistsjuksköterska inom psykiatri sedan 1999. I tillägg har han en ettårig universitetsutbildning i organisation och ledarskap.

Innan han började i Aleris har han arbetat inom specialistpsykiatrin i ca 15 år, huvudsakligen med akutpsykiatri. Han har också arbetat med att integrera informationsteknologi i vården i Norge.

Sedan 2006 är Kjell engagerad inom Internationella Röda Korset som delegat i insatser efter naturkatastrofer och förebyggande arbete i katastrofdrabbade områden.

"I möte med människor så är det viktig å vara lyhörd, samt att ta sig god tid. Det som är essentiellt i mitt möte med våra klienter och kunder är att försäkra mig om att jag har uppfattat deras meddelande på rätt sätt för att undgå missuppfattningar. Detsamma gäller att försäkra mig att jag inte blir missuppfattad av andra."

Till toppen av sidan