Kristoffer Willstedt

Verksamhetschef för Aleris LSS-boendet Algatan samt verksamhetsutvecklare inom affärsområde Stöd och Boende

Kristoffer Willstedt

Kristoffer är verksamhetschef för Aleris LSS-boendet Algatan samt verksamhetsutvecklare inom affärsområde Stöd och Boende.

 LSS-boendet Algatan är en gruppbostad för personer med förvärvad hjärnskada. På denna verksamhet har Kristoffer förmånen att leda en engagerad medarbetargrupp som verkligen gör skillnad, genom sin omtänksamhet, sin professionalism, sitt engagemang och sin förmåga att vara nytänkande när det krävs. 

Utöver rollen som verksamhetschef, har Kristoffer i sitt uppdrag att arbeta med verksamhetsutveckling inom affärsområdet.

-Mitt huvudsakliga engagemang är riktat mot att vara med och utveckla verksamheter där man som medarbetare känner sig delaktig och meningsfull, där brukares rätt till självbestämmande tas på allvar och där kundorientering överlag är en självklarhet.

Kontakt:

Telefon: 070-892 29 90
E-post: kristoffer.willstedt@aleris.se

Till toppen av sidan