Lars Sandfeldt

Specialist i kirurgi och urologi

Lars Sandfeldt

Behandlingsområden

Urologi

Innan dess arbetade han på olika kirurgiska- och urologiska kliniker i Stockholm. Han disputerade 2001. Avhandlingen handlar om hur man kan minska risken för komplikationer vid operation av godartad prostataförstoring.

Lars utreder och behandlar urologiska sjukdomar hos kvinnor och män. Som exempel kan nämnas vattenkastningsbesvär, godartad prostataförstoring, prostatacancer, blod i urinen, hormonbrist hos mannen, erektionssvårigheter. På den dagkirurgiska avdelningen utför han bland annat manlig sterilisering, omskärelse, operation av vätskeansamling i pungen, tumörer i urinblåsan, förträngning av urinröret.

Lars är intresserad av att operera godartad prostataförstoring via urinröret (TURP). Det skulle vara möjligt om försäkringsbolagen lotsade dessa patienter till Aleris Specialistvård Sabbatsberg.

"Jag anser att det är viktigt att patienten får berätta om sina problem i lugn och ro innan doktorn börjar ställa frågor."

Till toppen av sidan