Magnus Andersson

Affärsområdeschef

Affärsområdeschef för Stöd och boende vuxna

Magnus Andersson är socionom med vidareutbildning inom kriminologi samt verksamhetsutveckling inom vård och omsorg. Han har arbetat med målgruppen missbruk och psykisk ohälsa inom socialtjänst och kriminalvård, både som handläggare och chef. Inom Aleris har Magnus arbetat som verksamhetschef för ett av våra behandlingshem och sedan 2011 som affärsområdeschef för området Stöd och boende för vuxna.

Magnus affärsområde innefattar behandlingsverksamheter, socialpsykiatri samt LSS verksamheter. Målgrupperna är varierande men inom behandlingsverksamhet gäller det främst personer med psykisk ohälsa och självskadebeteende, ibland i kombination med missbruk. Inom socialpsykiatri gäller det boende för personer med psykisk ohälsa samt inom LSS personer med lindrig utvecklingsstörning och förvärvade hjärnskador.

Kontakt:

08-123 190 68,
magnus.andersson@aleris.se.

Till toppen av sidan