Maria Thyberg

Verksamhetschef

Maria Thyberg, verksamhetschef

Verksamhetsområde

Äldreboende

Maria Thyberg är verksamhetschef på Tryggheten i Solna.

Kontakt

08-444 94 89, 0734-36 78 73
maria.thyberg@aleris.se

Maria är arbetsterapeut i grunden, vilket hon har stor nytta av i sitt arbete som ledare, eftersom arbetsterapi strävar efter meningsfullhet och självständighet. De ingredienserna är också viktiga att utgå ifrån i alla personliga kontakter i arbetet.

Maria är verksamhetschef på Trygghetens vård- och omsorgsboende i Solna. Maria tycker det är ett spännande "diversearbete" där det finns en stor möjlighet att göra skillnad för ett stort antal personer. Hon engageras av att göra skillnad för alla som bor på Tryggheten, för deras anhöriga, våra medarbetare och alla samarbetspartners. Allt för att nå de mål vi satt upp för att ge en god omvårdnad.

"Det allra roligaste med att vara verksamhetschef är att få möjlighet att utveckla medarbetare till ett personligt och engagerat medarbetarskap där fokus ligger på att våra boende får leva ett personligt och aktivt liv utifrån egna förutsättningar men i gemenskap med andra."

Till toppen av sidan