Marie Hägg Wiberg

Verksamhetschef

Marie Hägg Wiberg

Verksamhetsområde

Behandlingshem

Kontakt

011-31 10 18, 070-431 56 84
marie.hagg.wiberg@aleris.se

Marie har arbetat inom psykiatrin i 26 år och innan dess inom somatiken. Hon är utbildad sjuksköterska och har vidareutbildning inom psykiatri, har en kognitiv steg 1 utb ART, Nada ,asi. Marie var med och startade upp ett behandlingshem 1988 och ett 1996. Behandlingshemmen var de första i Sverige att arbeta med kognitiva modeller. Hon har även haft uppdrag att handleda personal i kognitivt förhållningssätt.

Hennes uppdrag är att leda, styra och utveckla och följa upp inom alla områden i verksamheten

"På Norrköpings kognitiva center/ Evagården tar vi emot män o kvinnor med psykiatriska diagnoser och självskadebeteende samt missbruk .Många som kommer till oss har långa tider inom psykiatrislutenvården. Mitt mål är att alla som kommer till oss ska få en ny chans i livet genom bra behandling och god omvårdnad av kompetent personal och att ha individen i fokus.

Vi lägger stor vikt att förändra destruktiva mönster och att ersätta med friska sunda beteenden, skapa bra allians och ge trygghet och arbeta medanknytnings mönster och att hitta det positiva i varje klient och att lyfta fram de friska sidorna som i sin tur ska ge ökat själförtroende och en god självbild och mer kunskap om sig själv.
Jag drivs av att se klienter som kommer in behandling med de svårigheter de har och hur de kämpar och gör ett gott arbete med sig själva och sedan lämnar behandlingshemmet mer rustade och starka som individer som kan möte verkligheten på ett tryggt och bra sätt.
Jag finns även med en del i behandlingsarbetet och tycker det är givande och intressant att få vara en del av dem.

Till toppen av sidan