Marie-Louise Ekholm

Marie-Louise Ekholm

Hon blev specialist 1982 och har lång erfarenhet av sjukdomar inom sina specialistområden. Marie-Louise är särskilt intresserad av hörselproblem såsom nedsatt hörsel, tinnitus och ljudkänslighet. Hon är också speciellt intresserad av röstproblem och yrsel.

”Det intressantaste i mitt arbete är mina möten med människor. Sinnesorganens förmågor har stor betydelse för livskvalitet och hälsa. Därför känner jag det angeläget att utreda och behandla hörselproblem, öronsjukdomar och röstbesvär.”       

Till toppen av sidan