Marie Pahl

Verksamhetschef

Marie Pahl, verksamhetschef

Verksamhetsområde

Äldreboende

Marie Pahl är verksamhetschef för Aleris Dalénum Plaza på Lidingö.

Kontakt

08-590 960 95, 0734-36 78 00
marie.pahl@aleris.se

Marie har varit anställd i företaget sedan 1999. Hennes uppdrag i företaget har varit inom olika verksamheter som dagverksamhet för äldre med demensdiagnos, hemtjänst och särskilt boende.

Marie har en undersköterskeutbilding i botten och på det en högskoleexamen i kvalitetsteknik samt en högskolekurs i omvårdnadsvetenskap.

"Att arbeta med äldre ligger mig varmt om hjärtat och att finnas mitt i verksamheten känns värdefullt och viktigt.

Ettt citat av Platon (427 f. Kr – 348 f. Kr) har jag med mig i vardagens möten":

"Jag finner stor glädje i att tala med de äldre.
De har tillryggalagt den väg vi alla ska gå
och vet var den är ojämn och hård
och var den är jämn och lätt".

Till toppen av sidan