Matz Holgersson

Föreståndare / verksamhetschef Aleris Målet

070-299 24 85
matz.holgersson@aleris.se

Matz Holgersson arbetar som föreståndare / verksamhetschef på Aleris Målet i Skåne. Den huvudsakliga arbetsuppgiften som verksamhetschef är leda, fördela och utveckla verksamheten.

Han är socialpedagog i grunden men har genom åren byggt på med ett flertal lösningsinriktade vidareutbildningar på individ- och organisationsnivå.

Matz har arbetat i 30 år inom fältet socialtarbete både i kommunalt och i privat regi, både som anställd och som egen företagare.

Matz stora vision utifrån sin nuvarande position är att medverka och driva Målet till en kunskapsbaserad verksamhet med systemiskt arbetssätt som gemensam teoribildning.
Hans mål är att utveckla den kunskapsbaserade arbetsplatsen både lokalt och i organisationen Aleris Målet.

"- Det absolut viktigaste i mötet med kund/klient är att lyssna, känna in, visa uppskattning och nyfikenhet. Min chans för ett fortsatt samskapande med min kund/klient bygger på om vi kan komma överens om att vi vill ingå i en relation med varandra som skall leda till en framtida förändring och utveckling. Första mötet i en ny relation avgör i stor grad hur det framtida gemensamma arbetet utvecklar sig".

Till toppen av sidan