Miguel Tijero

Ungdomscoach Aleris Målet

070-729 60 94
miguel.tijero@aleris.se

Miguel Tijero föddes i Lima Peru och kom till Sverige 1973. Sedan 1978 har han jobbat med ungdomar, bl.a. som fritidsledare under 10 år och fritidsföreståndare i Rinkeby. 1997 gick han ut socionomhögskolan. Under flera år arbetade Miguel som socialsekreterare i Rinkeby. År 2000 kom han till Målet. Vid sidan av jobbet så jobbar han även som fotbollsdomare.

"Jag får en enorm tillfredställelse av att se att det går bra för ungdomarna, att det arbetssätt jag använder mig av fungerar och ger goda resultat. Att man inte behöver göra arbetet svårt utan enkelt. Den goda responsen man får från uppdragsgivarna, ungdomarna och deras nätverk gör att jag får positiva energi. Den dag jag inte får detta går jag i pension".

Till toppen av sidan