Monica Seving Broms

Specialist i allmänmedicin

Monica Seving Broms

Monica Seving Broms är specialist i allmänmedicin sedan 1996 och har arbetat på husläkarmottagningen i snart 10 år. Hon är också utbildad i psykoterapi (steg 1) och i gruppterapi.

Monica handleder även läkarstudenter på mottagningen.

"Det jag tycker mest om med mitt yrke är kontinuiteten, möjligheten att lära känna den enskilda patienten, hela familjer och flera generationer, att bygga upp ett ömsesidigt förtroende med patienten, att ha samtalskontakt, att ge råd, förebygga och behandla sjukdomar. Jag är intresserad av samspelet mellan fysiska och psykiska symtom, särskilt stressrelaterade.

Jag ser även en stor fördel i möjligheten till nära samarbete med andra specialister i området dit vi även vid behov kan remittera."

Till toppen av sidan