My Wåhlander

Ungdomscoach

018-50 12 67, 070-299 74 29

My har jobbat på Målet sedan juli 2014. My har en socialpedagogisk utbildning i grunden med inriktning på ungdomar i riskzonen. Hon har även utbildningar inom bla MI (grund och fördjupning) och KBT.

Innan My började på Målet har hon arbetat som kurator på en skola som riktade sig till ungdomar som av olika anledningar inte klarade av den ordinarie gymnasieskolan. My har lång erfarenhet av att arbeta med ungdomar med psykisk ohälsa, missbruks problematik, kriminalitet och andra destruktiva beteenden - detta oftast i kombination med något neuropsykiatriskt funktionshinder så som adhd eller autismliknande tillstånd.

My tycker att det lösningsinriktade förhållningssättet som kännetecknar Målets verksamhet är det bästa med att jobba på Målet -
"Det finns inga omöjliga ungdomar- bara möjliga lösningar"

Till toppen av sidan