Nils Öström

Nils Öström

Regionchef Aleris Nåjden

070-520 17 32
nils.ostrom@aleris.se 

Nils Öström är regionchef för Aleris Nåjden. Han är socionom och har basen av sin yrkeserfarenhet från kommunal socialtjänst. Nils har sin arbetsplats på Nåjdens kontor i Uppsala.

”På Nåjden får jag vara med att utveckla en familjehemsvård där barn och unga kan känna trygghet i stabila nätverk av vuxna”.

Till toppen av sidan