Nina Rosengren

Ungdomscoach Aleris Målet

070-289 25 24
nina.rosengren@aleris.se

Nina Rosengren har lång erfarenhet av socialt arbete och har arbetat på Aleris Målet sedan 2003. Nina är socionom med grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot familj- och nätverksarbete. Hon har även utbildning i systemiskt förhållningssätt, MI, HAP samt KBT.

Nina har tidigare arbetat som socialsekreterare och arbetslivssekreterare samt som familjebehandlare med ungdomar med missbruksproblematik och deras familjer.

"- Man kan inte förändra sig mer än vad ens sammanhang tillåter. Därför är det viktigt att jobba med helheten kring individen vid förändringsarbete. På Målet har vi möjlighet att erbjuda stöd och behandling på många olika plan, och detta gör vårt arbete så framgångsrikt."

Till toppen av sidan