Simon Sandström Edberg

Ungdomscoach Aleris Målet

072-522 90 11
simon.sandströmedberg@aleris.se

Simon Sandström Edberg är auktoriserad socionom och har arbetat på Aleris Målet sedan 2012. Han började sin socialpedagogiska bana genom ett sommarvikariat på Häktet Umeå. Efter avslutade socionomstudier jobbade han inom Umeå Kommuns missbruksöppenvård från 2004-2012.

Simon har en gedigen erfaenhetsbank när det gäller möten och motivationsarbete av ungdomar med varierad problematik. Han har erfarenhet av att arbeta lösningsfokuserat med MI (Motiverande samtal), HAP (Haschavvänjningsprogrammet), CRA (Community Reinforcement Approach), ÅP (Återfallsprevention) samt Repuls.

Simon har en livsfilosofi som går ut på att hitta en balans i livet som håller livet ut. Att vara medveten om vad man gör här och nu och hur det påverkar framtiden är val som är intressanta både privat och i arbetet med ungdomarna.

”Att kunna använda mig själv, mina erfarenheter för att hjälpa en annan människa komma upp på banan igen är otroligt häftigt. När man känner att ungdomen har fullt förtroende och är redo att göra det som krävs för att komma från punkt a till punkt b i en livsförändringsprocess så vet man att man är på väg åt rätt håll”

Till toppen av sidan