Ulrica Björklund

Ulrica Björklund

Ulrika är distrikssköterska sedan 2002 och har sedan dess arbetat på Distriktssköterskemottagning och BVC. 
Hon har arbetat för Aleris sedan maj 2012. 
Tidigare erfarenheter som sjuksköterska har hon från lungmedicin, thoraxkirurgi och hemsjukvård.

”Det som jag "brinner" lite extra för i mitt yrke är det sjukdomsförebyggande och hälsobefrämjande arbetet."

["Distriktssköterskemottagning"]
Till toppen av sidan