Ulrica Strand

Verksamhetschef

Ulrica Strand, verksamhetschef

Verksamhetsområde

Äldreboende

Ulrica Strand är verksamhetschef på Aleris Tule Plaza i Sundbyberg, som öppnar upp våren 2018.

Ulrica Strand är socionom med inriktning äldre och har arbetat som verksamhetschef inom äldreomsorg och omsorgsverksamhet LSS sedan 1999.

Ulrica kom till Aleris 2012 och innan det arbetade hon i Tierps kommun där hon hade ett övergripande ledningsansvar för hemtjänsten och hemsjukvården, gruppbostäder, personlig assistans, dagligverksamhet, ledsagning och kontaktpersoner.

Bland annat ansvarade hon för kvalitetsutveckling i hemtjänsten och förberedelse av verksamhet inför införandet av Lagen om valfrihet (LOV).

"För mig är mötet med kunder, medarbetare och samverkanspartners viktigt. Min drivkraft som chef och ledare är att stödja, motivera, engagera medarbetare inom äldreomsorgen för att vi i teamet ska bedriva en professionell äldreomsorg av god kvalitet -att göra skillnad!"

Kontakt

070-168 11 86
ulrica.strand@aleris.se

Till toppen av sidan