Ulrika Eriksson

Föreståndare /Ungdomscoach

Ulrika Eriksson är auktoriserad socionom och har arbetat med barn och ungdomar sedan 1997, hon började på Aleris Målet i mars 2012.

Innan dess arbetade Ulrika inom socialtjänstens myndighetsutövning under många år, både med utredning och bistånd, och med speciellt fokus på HVB- och familjehemsplacerade ungdomar.

Ulrika har under åren gått flera vidareutbildningar, till exempel i samtalsmetodik såsom MI (Motiverande samtal) och inom olika behandlingsformer som CRA (Community Reinforcement Approach) och lösningsfokuserad korttidsterapi.

Ulrika har stor erfarenhet av vara "spindeln i nätet" och vana att arbeta med utsatta barn och ungdomar och dess familjer. Ulrika är en nyfiken och omtänksam person som gärna vill spendera tid på eller vid sidan av en fotbollsplan, eller på en golfbana. Lagspel och speluppfattning är något som följer Ulrika i livet, och hon tycker det är viktigt att bidra till en aktiv livsstil hos ungdomarna, oavsett om det gäller träning eller andra intressen.

"Att våga möta individen där den faktiskt befinner sig, och att vara ödmjuk inför varje människas unika motivation till förändring, kan vara såväl svårt som absolut underbart!"

Kontakt

Till toppen av sidan