Skip to Content

Agneta Seiron

LäkarsekreterareCarina Eliesson

Leg psykoterapeut, socionom

Aleris Vårdcentral Björkhagen

Maria Melin

Sjuksköterska

Aleris Vårdcentral Björkhagen

Fredrik Eriksson

Verksamhetschef

Aleris Vårdcentral Björkhagen

Mikaela Westermark

Medicinsk sekreterare

Jenny Thalén

Barnsjuksköterska

Aleris Vårdcentral Björkhagen

Loviisa Holmström

Distriktssköterska

Aleris Vårdcentral Björkhagen

Back to top