Skip to Content


Anders Eriksson

Specialist i ögonsjukdomar och ögonkirurgi

Aleris Specialistvård Ögon Europakliniken Sabbatsberg
Aleris Specialistvård Ögon Uppsala

Karin Almbo

Optiker

Aleris Specialistvård Ögon Uppsala

Christina Åkerstedt

Enhetschef

Aleris Specialistvård Ögon Uppsala

Ida Alexandersson

Koordinator

Aleris Specialistvård Ögon Uppsala

Katrin Landbecker

Ögonsjuksköterska

Aleris Spcialistvård Ögon Uppsala

Katrin Spandau

Ögonspecialist

Aleris Specialistvård Ögon Uppsala

Back to top