Skip to Content

Amir Sherif

Specialist i urologi

Jag är konsultäkare på Aleris sedan 2012 och är utbildad vid Karolinska Institutet. Jag är dubbelspecialist i Urologi och Allmän kirurgi  sedan 1996 och disputerade i Uppsala 2003 på en avhandling om urinblåsecancer. Jag har arbetat längre perioder i Ångermanland, Sörmland och Östergötland samt varit aktiv sju år vid Uppsala Akademiska sjukhus samt sju år på Karolinska sjukhuset i Solna. Nu är jag inne på mitt femte år vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, där jag är överläkare & universitetslektor samt Universitetets ämnesföreträdare i ämnet Urologi. För mig är mottagningsarbetet en grundsten i all urologisk verksamhet: här värderar man patienternas symtom, bedömer rimligheten i planerade åtgärder eller behandlingar och interagerar med information och feedback tillsammans med patienten för nå fram till bästa vårdinsats.

Amir SherifConnie Nebelong

Kontaktsjuksköterska urologi

Aleris Specialistvård Täby

Anders Claezon

Specialist i urologi

Aleris Specialistvård Täby

Anders Hallin

Specialist i urologi

Aleris Specialistvård Täby

Back to top