Skip to Content

Anders Berntsson

Neuroradiolog och medicinskt ansvarig

Datortomografi - Konventionell röntgen - Magnetkamera - Ultraljud

Anders Berntsson, specialist i radiologi sedan 2006 och neuroradiologi sedan 2008. Han påbörjade sin specialistutbildning i Borås och arbetade mellan åren 2003 och 2009 på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Sedan 2009 anställd på Xyrinx Medical AB, numera Aleris Röntgen Annedal i Göteborg

anders.berntsson@aleris.se

 

Anders BerntssonMagnus Krantz

Radiolog

Aleris Röntgen Jönköping

Lars Abrahamsson

Radiolog

Aleris Röntgen Sverige exkl. Stockholm

Gerasimos Maroulis

Radiolog

Aleris Röntgen Jönköping

Back to top