Skip to Content

Anders Claezon

Specialist i urologi

Anders Robert Claezon, Specialistläkare

Jag jobbar på Aleris Täby Urologmottagning sedan januari 2016. Jag är specialistläkare i Urologisk kirurgi sedan 1998. Min grundutbildning har jag vid Uppsala universitet där jag avlade läkarexamen 1990. Jag utbildade mig till urolog i Västerås under 90-talet. Jag har även avlagt den Europeiska specialist examinationen i Urologi. Jag har innan jag blev läkare varit aktiv inom sjukvården i många olika funktioner. Jag har jobbat som undersköterska före och under läkarutbildningen och har även arbetat som operationsassistent på ett sjukhus i Kalifornien.

Efter min specialistutbildning i Västerås var jag anställd i fyra år på Akademiska Sjukhuset i Uppsala. 2003 börjar min urologiska gärning inom SLL och jag var mellan 2003 och 2016 anställd och verksam som överläkare vid Urologiska sektionen på Kirurg- och Urologkliniken på Danderyds Sjukhus. Numera är jag förutom min verksamhet på Aleris Täby även till viss del verksam som Urolog på Norrtälje Sjukhus.

Den stora utmaningen i mitt yrkesliv är mötet med mina patienter som jag försöker förklara det medicinska problemet för. Målet för mig är att på bästa möjliga sätt beskriva patientens tillstånd för patient och anhöriga och ge förslag på behandling och många gånger starta upp en utredning och härefter behandla patient med en operation om det behövs, eller medicinering men även att remittera patienter för fortsatt urologisk behandling då det stora sjukhusets resurser behövs. Som Urolog i öppenvården krävs gott samarbete med både husläkare i området och sjukhusen i närområdet.

Anders ClaezonAnders Hallin

Specialist i urologi

Aleris Specialistvård Täby

Connie Nebelong

Kontaktsjuksköterska urologi

Aleris Specialistvård Täby

Amir Sherif

Specialist i urologi

Aleris Specialistvård Täby

Back to top