Skip to Content

Lars Ahlander

Affärsområdeschef

Aleris Röntgen

Klas-Göran Gravander

Radiolog och medicinskt ansvarig

Aleris Röntgen i Stockholm

Karianne Flemming Jones

Bitr. Verksamhetschef

Aleris Röntgen Stockholm,
Enhetschef Aleris Röntgen Sabbatsberg

Stella Zakrisson

Tf Enhetschef

Aleris Röntgen Sabbatsberg

Narine Geghamyan

Cheffysiker

Aleris Röntgen

Back to top