Skip to Content

Magnus Frank

VD Aleris Diagnostik AB / Chef Aleris Röntgen Sverige

Anders Nygren

Radiolog och medicinskt ansvarig Aleris Röntgen Stockholm

Mahnaz Masori

Enhetschef

Aleris Röntgen Jakobsberg och Vällingby och
Tf bitr.Enhetschef Aleris Röntgen Nacka

Midia Barzo

Enhetschef

Aleris Röntgen Järva och tf enhetschef Aleris Röntgen Rosenlund

Marie Hofer

Enhetschef

Aleris Röntgen Sabbatsberg och tf enhetschef Aleris Röntgen Nacka

Back to top