Skip to Content

Magnus Frank

VD Aleris Diagnostik AB / Chef Aleris Röntgen Sverige

Anders Nygren

Radiolog och medicinskt ansvarig Aleris Röntgen Stockholm

Mahnaz Masori

Enhetschef

Aleris Röntgen Jakobsberg och Vällingby

Midia Barzo

Enhetschef

Aleris Röntgen Järva

Back to top