Skip to Content

Anna Oscarsson Tibblin

Specialist i anestesi och intensivvård

Anna är specialist inom anestesi och intensivvård sedan 1998 och är verksamhetschef för Anestesi/Operation vid Aleris Specialistvård i Motala.

Anna har erfarenhet av arbete på såväl stora som små sjukhus, men har de senaste åren arbetat på Anestesi & Operationskliniken samt Intensivvårdskliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping som medicinsk chef.

Utöver det kliniska arbetet är hon docent, där huvudfokus forskningsmässigt varit på risk & prognos efter stor kirurgi samt intensivvård. Patientsäkerhet samt riskreduktion i samband med anestesi och svår sjukdom är även de områden hon även fortsättningsvis forskar på. Ann Persson

Specialist i allmänkirurgi

Aleris Specialistvård Motala

Göran Gruber

Göran Gruber

Specialist i allmänkirurgi och kärlkirurgi

Aleris Specialistvård Motala

Kennet Wallgren

Kennet Wallgren

Specialist i ortopedi

Aleris Specialistvård Motala

Lena Frändberg

Lena Frändberg

Aleris Specialistvård Motala

Håkan Ledin

Håkan Ledin

Verksamhetschef ortopedi

Aleris Specialistvård Motala

Jonathan Eriksson Brandt

ST-läkare

Aleris Specialistvård Motala

Back to top