Skip to Content

Anne Eriksson

Sjuksköterska och uroterapeut

Anne Eriksson är legitimerad sjuksköterska sedan 1998 och vidareutbildad inom specialiteten uroterapi sedan 2014.

Anne började som sjuksköterska på Södertälje 1998 och fortsatte sedan som chefsjuksköterska från 2002. Under perioden 2014-2016 arbetade Anne på Danderyds sjukhus som uroterapeut. Anne Eriksson arbetar nu som uroterapeut på Aleris Specialistvård Sabbatsberg.

Anne Eriksson


Back to top