Skip to Content

Aron Lindqvist

Specialist i handkirurgi

Aron disputerade 2010 vid Uppsala Universitet på en avhandling om handskador. Han är intresserad av hur man kan förflytta senor för att återskapa rörelseförmåga efter t ex senskador och nervskador. Aron är anställd på Aleris som handkirurg sedan 2010. Han talar förutom svenska också bra engelska.

Aron LindqvistBjörn-Ove Ljung

Specialist i ortopedi och handkirurgi

Aleris Specialistvård Täby

Gunnar Hanff

Specialist i handkirurgi

Aleris Specialistvård Täby

Back to top