Skip to Content


Magdi Dahl

Specialist i ögonsjukdomar och ögonkirurgi

Helsingborg, Kristianstad och Malmö

Linda Person

Specialist i ögonsjukdomar och ögonkirurgi

Helsingborg, Kristianstad och Malmö

Johan Ursberg

Specialist i ögonsjukdomar och ögonkirurgi

Malmö och Ängelholm

Back to top