Skip to Content

Basima Saadun

Specialist i gynekologi och och obstetrik

Basima Saadun är legitimerad läkare sedan 1979 och specialist inom gynekologi och obstetrik sedan 1989. Basima fick svensk specialistlegitimation 1995 och har arbetat inom båda gynekologi och obstetrik men mer inriktat inom gynekologi och operation, bl.a. tumörkirurgi. Har ansvarat i många år för bäckenbottensproblem och inkontinens, bedömning och operativa åtgärdar.

"Mitt ansvar handlar inte enbart om att hjälpa patienterna på ett medicinskt eller kirurgiskt sätt. För mig handlar det också om att lyssna och att se till att patienterna får en god information och ett gott bemötande när de kommer till mig".

Basima Saadun

Basima Saadun


Jozséf Barabás

Specialist i obstetrik och gynekologi

Aleris Specialistvård Axesshuset

Louise Broström

Specialist i gynekologi och obstetrik

Aleris Specialistvård Nacka

Elisabeth Ingelhammar

Specialistläkare i gynekologi och obstetrik

Aleris Specialistvård Arkivgatan
Aleris Specialistvård Axesshuset

Natalia Cruz

Specialist i gynekologi och obstetrik

Aleris Specialistvård Nacka

Anna-Maria Kanold

Specialist i gynekologi och obstetrik

Aleris Specialistvård Nacka

Arne Rådestad

Specialist i gynekologi och obstetrik

Aleris Specialistvård Nacka

Back to top