Skip to Content

Birgitta Lundqvist

BMA, Biomedicinsk analytiker, Miljösamordnare

BMA, Miljösamordnare Aleris Fysiologlab
08-128 693 58
birgitta.lundqvist@aleris.se

Birgitta Lundqvist

Birgitta Lundqvist
Nicole Höglund

Specialist i neurologi

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Ulrika Bengtsson

Kvalitetssamordnare

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Ulrika Nordström

Enhetschef Astma- och allergimottagning samt lungmottagning Aleris Fysiologlab

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Richard Harlid

Specialist i anestesi/intensivvård

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Sara Karlsson

Verksamhetschef klinisk fysiologi,
Enhetschef klinisk fysiologi Riddargatan

Sten Nordström

Specialist i internmedicin och lungsjukdomar

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Back to top