Skip to ContentSara Karlsson

Verksamhetschef klinisk fysiologi,
Tf verksamhetschef Aleris kardiologiverksamhet i Stockholm

Sten Nordström

Specialist i internmedicin och lungsjukdomar

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Ulrika Bengtsson

Kvalitetssamordnare

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Ulrika Nordström

Enhetschef Sömnmottagning samt Astma- och allergimottagning Fysiologlab

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Gabriella From

Enhetschef administration

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Hans Smedje

Specialistläkare inom psykiatri och sömnmedicin

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Back to top