Skip to ContentSara Karlsson

Verksamhetschef klinisk fysiologi,
Tf verksamhetschef Aleris kardiologiverksamhet i Stockholm

Dyana Wardi

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Sten Nordström

Specialist i internmedicin och lungsjukdomar

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Ulrika Bengtsson

Kvalitetssamordnare

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Ulrika Nordström

Enhetschef Sömnmottagning samt Astma- och allergimottagning Fysiologlab

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Karolina Montgomerie

Affärsområdeschef

Aleris Fysiologlab

Back to top