Skip to Content

Cecilia Stjernfelt-Edner

Specialist i narkos- och intensivvård

Sömnläkare på Aleris Fysiologlab.

Cecilia Stjernfelt-Edner
Nicole Höglund

Specialist i neurologi

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Richard Harlid

Specialist i anestesi/intensivvård

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Sten Nordström

Specialist i internmedicin och lungsjukdomar

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Jessica Jousisto Hansson

Specialist i anestesi- och intensivvård

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Hans Smedje

Specialistläkare inom psykiatri och sömnmedicin

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Farah Aghaie

Specialist i lung- och internmedicin

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Back to top