Skip to Content


Anders Nygren

Radiolog och medicinskt ansvarig Aleris Röntgen Stockholm

Anders Berntsson

Neuroradiolog och medicinskt ansvarig

Aleris Röntgen i Sverige exkl. Stockholm

Trygve Nybonde

Radiolog

Aleris Röntgen

Lars Abrahamsson

Radiolog

Aleris Röntgen Sverige exkl. Stockholm

Lena Bronge

Radiolog

Aleris Röntgen Sabbatsberg

Back to top