Skip to Content


Klas-Göran Gravander

Radiolog och medicinskt ansvarig

Aleris Röntgen i Stockholm

Anders Berntsson

Neuroradiolog och medicinskt ansvarig

Aleris Röntgen i Sverige exkl. Stockholm

Trygve Nybonde

Radiolog

Aleris Röntgen

Metin Tovi

Radiolog

Aleris Röntgen Sabbatsberg

Per Olof Tollesson

Neuroradiolog

Aleris Röntgen

Karl-Johan Borgis

Radiolog

Aleris Röntgen Sabbatsberg

Back to top