Skip to Content


Anders Berntsson

Neuroradiolog och medicinskt ansvarig

Aleris Röntgen i Sverige exkl. Stockholm

Trygve Nybonde

Radiolog

Aleris Röntgen

Birgitta Söderström

Radiolog

Aleris Röntgen Nacka

Anders Nygren

Radiolog och medicinskt ansvarig Aleris Röntgen Stockholm

Karl-Johan Borgis

Radiolog

Aleris Röntgen Sabbatsberg

Back to top