Skip to Content

Göran Zetterberg

Specialist i lung- och allergisjukdomar

Aleris Fysiologlab Astma- och allergimottagning

Göran Zetterberg
Arja Kenntoft

Specialist i allergologi, lungmedicin samt inom internmedicin

Aleris Fysiologlab Sophiahemmet

Åsa Österlund Modalen

Specialist i anestesi- och intensivvård

Verksamhetschef för Sömn- och Allergiverksamheten Aleris Fysiologlab

Back to top