Skip to Content

Hans Präntare

Specialist i medicin

Hans Präntare är internmedicinare med speciellt intresse för stroke och hjärt-kärlsjukdomar.

Han är utbildad i Lund och Uppsala, kom till Hälsingland första gången 1978 som vikarierande underläkare på medicinkliniken i Söderhamn. Arbetade som AT-läkare i Söderhamn, blev leg läkare 1982. Specialistexamen och specialistkompetens Uppsala 1989.

Hans har sedan slutet av 1989 arbetat på medicinkliniken i Söderhamn, och sedan i Bollnäs. Han har huvudsakligen arbetat inom kardiologin och strokeverksamheten – han var med vid uppbyggandet av en av Sveriges första strokeenheter i Söderhamn på början av 80-talet.

Han arbetar som överläkare vid strokeenheten i Bollnäs, och har tidigare bl.a. varit klinikchef för medicinkliniken i Söderhamn, chefsläkare vid Bollnäs sjukhus och vårdenhetschef för medicinläkarna i Bollnäs. Han är också medlem i Landstinget Gävleborgs strokeråd.

Hans Präntare

Hans PräntareAreti Zika

Urolog

Aleris Specialistvård Söderhamn
Aleris Specialistvård Bollnäs

Miklos Schäfer

Specialist i ortopedi

Aleris Specialistvård Söderhamn
Aleris Specialistvård Bollnäs

Zvonko Carević

ST-läkare i ortopedi

Aleris Specialistvård Söderhamn
Aleris Specialistvård Bollnäs

Mikael Davidsson

Specialist i ortopedi och allmän kirurgi

Aleris Specialistvård Söderhamn
Aleris Specialistvård Bollnäs

Ruben Forsell

Urolog

Aleris Specialistvård Söderhamn
Aleris Specialistvård Bollnäs

Tommy Bergman

Urolog

Aleris Specialistvård Söderhamn
Aleris Specialistvård Bollnäs

Back to top