Skip to Content

Hans Präntare

Specialist i medicin

Hans Präntare är internmedicinare med speciellt intresse för stroke och hjärt-kärlsjukdomar.

Han är utbildad i Lund och Uppsala, kom till Hälsingland första gången 1978 som vikarierande underläkare på medicinkliniken i Söderhamn. Arbetade som AT-läkare i Söderhamn, blev leg läkare 1982. Specialistexamen och specialistkompetens Uppsala 1989.

Hans har sedan slutet av 1989 arbetat på medicinkliniken i Söderhamn, och sedan i Bollnäs. Han har huvudsakligen arbetat inom kardiologin och strokeverksamheten – han var med vid uppbyggandet av en av Sveriges första strokeenheter i Söderhamn på början av 80-talet.

Han arbetar som överläkare vid strokeenheten i Bollnäs, och har tidigare bl.a. varit klinikchef för medicinkliniken i Söderhamn, chefsläkare vid Bollnäs sjukhus och vårdenhetschef för medicinläkarna i Bollnäs. Han är också medlem i Landstinget Gävleborgs strokeråd.

Hans Präntare


Miklos Schäfer

Miklos Schäfer

Specialist i ortopedi

Aleris Specialistvård Söderhamn
Aleris Specialistvård Bollnäs

Areti Zika

Urolog

Aleris Specialistvård Söderhamn
Aleris Specialistvård Bollnäs

Mikael Davidsson

Mikael Davidsson

Specialist i ortopedi och allmän kirurgi

Aleris Specialistvård Söderhamn
Aleris Specialistvård Bollnäs

Ruben Forsell

Urolog

Aleris Specialistvård Söderhamn
Aleris Specialistvård Bollnäs

Zvonko Carević

ST-läkare i ortopedi

Aleris Specialistvård Söderhamn
Aleris Specialistvård Bollnäs

Adel Isa

ST-läkare ortopedi

Aleris Specialistvård Söderhamn
Aleris Specialistvård Bollnäs

Back to top