Skip to Content

Helena Lundgren

Specialist inom Onkologi

Fysioterapeut specialiserad inom onkologi och cancerbehandling med grundutbildning i psykoterapi. Jag arbetar med cancerbehandling utifrån ett helhetsperspektiv.

Exempel på behandlingar som kan erbjudas är:

- Funktionell inriktad anpassad fysisk träning under eller efter onkologisk behandling, för att minska risk för symtom av sjukdom eller behandling.

- Träning och Qigong i bassäng.

- Medicinsk yoga.

- Psykoedukation och stöd kring reaktioner i samband med cancersjukdom.

- Smärtbehandling med akupunktur eller TENS.

- Medicinsk symtomlindrande akupunktur vid exempelvis strålinducerad muntorrhet och  hormonellt bortfallssymtom som vallningar/svettningar.

- Behandling inriktad på återhämtning och autonom reglering.

Helena LundgrenAngela Schlager

Specialiserad sjukgymnast inom OMT steg 3

Aleris Rehab Rosenlund

Ann-Catrin Ljusberg

Specialiserad fysioterapeut inom Obstetrik, Gynekologi och Urologi

Aleris Rehab Rosenlund

Mahnaz Mojtaba

Specialist inom Äldres hälsa

Aleris Rehab Rosenlund

Ina Sand

Specialist inom Mental Hälsa

Aleris Rehab Rosenlund

Lena Boman

Specialiserad sjukgymnast inom ortopedi

Aleris Rehab Rosenlund

Kim Siljebäck

Specialist inom Smärta

Aleris Rehab Rosenlund

Back to top