Skip to Content

Ida Strindberg

Distriktssköterska

Ida är distriktssköterska och har arbetat på BVC Björken sedan 2016,  Hon har stor erfarenhet av att arbeta med människor från olika kulturer och familjekonstellationer.

Utbildningar:

  • Introduktionsutbildning för BHV-sjuksköterskor
  • EPDS
  • MI
  • Hörselutbildning
  • Förskrivningsrätt


Carina Eliesson

Leg psykoterapeut, socionom

Aleris Vårdcentral Björkhagen

Maria Melin

Sjuksköterska

Aleris Vårdcentral Björkhagen

Mikaela Westermark

Medicinsk sekreterare

Fredrik Eriksson

Verksamhetschef

Aleris Vårdcentral Björkhagen

Jenny Thalén

Barnsjuksköterska

Aleris Vårdcentral Björkhagen

Loviisa Holmström

Distriktssköterska

Aleris Vårdcentral Björkhagen

Back to top