Skip to Content


Mahnaz Mojtaba

Specialist inom Äldres hälsa

Aleris Rehab Rosenlund

Kim Siljebäck

Specialist inom Smärta

Aleris Rehab Rosenlund

Helena Lundgren

Specialist inom Onkologi

Aleris Rehab Rosenlund

Angela Schlager

Specialiserad sjukgymnast inom OMT steg 3

Aleris Rehab Rosenlund

Ann-Catrin Ljusberg

Specialiserad fysioterapeut inom Obstetrik, Gynekologi och Urologi

Aleris Rehab Rosenlund

Back to top