Skip to Content

Ina Sand

Specialist inom Mental Hälsa

Fysioterapeut och lymfterapeut specialiserad inom mental Hälsa och Psykosomatik Psykitri

En bedömning görs av individens kroppsuppfattning, kroppens hållning, andnings- och rörelsemönster och hjälper till att förstå de kroppsliga reaktionerna av den psykiska ohälsan. Den fysioterapeutiska kroppsorienterade behandlingen skapar en möjlighet för individen att utveckla en ökad tillit till sin kropp och en förståelse för samspelet mellan kropp, emotioner,  kognition och förmågan att reglera dessa samspel själv. Bedömningen är grunden för en individanpassad behandling som utformas i samspel med personen.

Fysioterapeuten arbetar via kroppen med syfte att:

- Förbättra mental närvaro, kroppsmedvetande, självkänsla och tilltro till egen förmåga

- Öka rörelseglädjen

- Medvetandegöra det egna känslolivet, kroppsspråket och dess betydelse

Olika behadlingsmetoder kan komma ifråga, tillexempel Basal Kroppskännedom och Yoga. Behandlingen kan ske såväl individuellt som i grupp, på land eller i vatten.

 

För vem

Psykisk ohälsa leder i de allra flesta fall till kroppsliga symtom och funktionsnedsättningar. Vanligt förekommande är smärta, ångest och stressreaktioner samt obalanser i kropps- och självuppfattning, kraftlöshet/passivitet och olika rörelsesvårigheter. Fysisk aktivitet och rörelse påskyndar återhämtningen från psykisk ohälsa. ökar motståndskraften mot påfrestningar, medicinbiverkan och livsstilssjukdomar. 

Ina SandAngela Schlager

Specialiserad sjukgymnast inom OMT steg 3

Aleris Rehab Rosenlund

Ann-Catrin Ljusberg

Specialiserad fysioterapeut inom Obstetrik, Gynekologi och Urologi

Aleris Rehab Rosenlund

Mahnaz Mojtaba

Specialist inom Äldres hälsa

Aleris Rehab Rosenlund

Lena Boman

Specialiserad sjukgymnast inom ortopedi

Aleris Rehab Rosenlund

Kim Siljebäck

Specialist inom Smärta

Aleris Rehab Rosenlund

Helena Lundgren

Specialist inom Onkologi

Aleris Rehab Rosenlund

Back to top