Skip to Content

Iwona Pawelska

Operationssjuksköterska

Iwona PawelskaInger Karlström

Ögonsjuksköterska

Aleris Specialistvård Ögon Uppsala

Anders Eriksson

Specialist i ögonsjukdomar och ögonkirurgi

Aleris Specialistvård Ögon Europakliniken Sabbatsberg
Aleris Specialistvård Ögon Uppsala

Ali Hamid Jasim

Specialist i ögonsjukdomar och ögonkirurgi

Aleris Specialistvård Ögon Uppsala

Katrin Spandau

Ögonspecialist

Aleris Specialistvård Ögon Uppsala

Ulrica Månsson

Optiker

Aleris Specialistvård Ögon Uppsala

Ida Alexandersson

Koordinator

Aleris Specialistvård Ögon Uppsala

Back to top