Skip to Content


Issam Mohsen

Överläkare Klinisk fysiologi

Karun Korkmaz

Överläkare Klinisk fysiologi samt även kärl- och thoraxkirurg

Aleris Fysiologlab

Ernst Zuber

Specialist i klinisk fysiologi och Flygläkare

Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum

Back to top