Skip to Content

Anders Nygren

Radiolog och medicinskt ansvarig Aleris Röntgen Stockholm

Anders Berntsson

Neuroradiolog och medicinskt ansvarig

Aleris Röntgen i Sverige exkl. Stockholm

Aikaterini Tzovla

Radiolog

Aleris Röntgen Rosenlund

Johan Wållgren

Radiolog

Aleris Röntgen Sabbatsberg

Melissa Wong

Radiolog

Aleris Röntgen Sabbatsberg

Back to top