Skip to Content

Karin Vallhov Källstrand

Barnsjuksköterska

Karin är barnsjuksköterska och har vikarierat på BVC Björken sedan 2017. Karin har tidigare arbetat på neonatalen och på barnakuten.

Karin Vallhov KällstrandCarina Eliesson

Leg psykoterapeut, socionom

Aleris Vårdcentral Björkhagen

Maria Melin

Sjuksköterska

Aleris Vårdcentral Björkhagen

Mikaela Westermark

Medicinsk sekreterare

Fredrik Eriksson

Verksamhetschef

Aleris Vårdcentral Björkhagen

Jenny Thalén

Barnsjuksköterska

Aleris Vårdcentral Björkhagen

Agneta Seiron

Läkarsekreterare

Aleris Vårdcentral Björkhagen

Back to top